Thanh toán đơn hàng
1 Ngày

Giá 9.500đ

1 Tháng

Giá 190.000đ

2 Tháng

Giá 380.000đ

3 Tháng

Giá 570.000đ

6 Tháng

Giá 1.140.000đ

1 Năm

Giá 2.280.000đ

windows-10
windows-2012r2
windows-2019
windows-namvps2012r2
Thông tin dịch vụ
Gói NAT VPS VN VIPZ 06
Giá Gói 190.000 đ
Tổng Thanh Toán 190.000 đ